Eczacı, Yarbay, Nâyzen Halil Can

Bir tıp târihçisi olan Bedî Nûri Şehsuvaroğlu’nun yazdığı Halil Can kitabı, merhûm neyzen Halil Can’ın ölümüden sonra onun azîz ve muhterem hatırası için kaleme alınmış; bir nevî onun rûhuna takdîm edilmiş mânevî bir hediye mâhiyetindedir. Kitabı okuyanlar çok net bir biçimde göreceklerdir ki kitap genel olarak Halil Can’ın Hz. Mevlânâ ve Klâsik Türk Mûsıkî’si için tüm hayatı boyunca nasıl yoğun bir çaba sarf ettiğini ve hiçbir menfaat gözetmeksizin bu hizmetlerine vefât ettiği son güne kadar devam ettiğini; mûsıkî ilminin yayılması ve gelişmesi için yine bir karşılık beklemeden tüm ilmini talebelerine aktaran emektar bir hoca olduğunu bizlere anlatmaktadır. Kitabın büyük bir kısmını Halil Can’ın eşi, dostları, talebelerinin onun hakkında ifâdeettikleri duygu ve düşünceleri oluşturmaktadır. Son bölümde Halil Can’ın Mevlânâ ve Mevlevî Âyinleri hakkındaki görüşleri ile bestelediği Bayâti-Bûselik ve Hisar-Bûselik peşrevlerinin notalarına yer verilmiş, pekçok fotoğraf da yine kitabın ilgili sayfalarına ve sonuna ilâve edilmiştir. Halil Can’ın mûsıkîşinas vasfının yanında  eczâcılık bölümüden mezuniyeti sonrasında görev yaptığı yerler, meslekî alandaki çalışmaları ve ordudaki muvazzaf asker olarak hizmetlerini de yine bu kitapta okuyacaksınız. Kitapta üstâdın neyzenlik tarafına dâir pekçok görüşe ulaşacak, Konya Mevlânâ İhtifâlleri’nde sâhip olduğu yerin büyüklüğünü ve ihtifâllerin gerçekleştirilebilmesi için sarf ettiği çabayı göreceksiniz. Kendisi hakkında yazılan şiirler ve târih düşürmeler ile ney hakkında yazılmış pekçok şiir de kitapta mevcûttur.

Hazırlayan: Metin Göktuğ Özatelye

halil can

Neynevâ Ney Atölyesi

Hobyar Mah. Cağaloğlu Yokuşu Cad. 19-2 Çelehan

(Marmaray İstasyonu Valilik çıkışı karşısı

0505 661 0106

Dinle neyden kim hikâyet etmede Ayrılıklardan şikâyet etmede
— Hz. Mevlânâ

Tüm görseller ve bilgiler izin almak koşuluyla kullanılabilir.

www.neyneva.com

Mesaj yolla
Detaylar
Merhabalar. Neyneva Ney Atölyesine hoşgeldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim