Üstat Hayri Tümer’in Nay Üfleme Metodu

  • admin
  • 284

.C. Kültür Bakanlığı’ndan çıkan ve Feyzi Halıcı’nın hazırladığı bu kitap, yaklaşık olarak 60 sayfadan oluşan, Feyzi Halıcı’nın hatıralarını, Hayri Tümer’in verdiği bilgileri ve kimi şâirlerin ney ile ilgili şiirlerini içeren bir kitaptır. Kitabın temel konusu Neyzen Hayri Tümer’in en basit hâliyle neyin nasıl üfleneceği hususunda aktardığı bilgi ve metodlardır. Aslına bakılırsa bugün mevcût olan ney metodlarında bu kitabın ihtivâ ettiği bilgilerin kat be kat fazlasını ve ayrıntılısını bulabilirsiniz. Fakat, faklı bir devrin adamı ve neyzeni olan bir üstâdın ney üzerindeki tasarruf ve tecrübesini nasıl aktardığını, bu aktarımı yaparken kullandığı üslûbu okumak isteyenler, belki de günümüz neyzenlerinin değinmediği birkaç noktayı ifâdeye koyan Hayri Tümer’in işâret ettiği bu noktaları görme arzusunda olanlar ve pek tabiî kitabı yayıma hazırlayan Feyzi Halıcı’nın şahsî anlatımlarını merâk edenler bu kitabı okumayı tercih edebilirler.

Hazırlayan: Metin Göktuğ ÖZATELYE

Yorum Yap / Oku

Ad Soyad Gerekli!
email Adresi Gerekli!
email Adresi Geçerli Değil!
yorum Gerekli!
Error sending message!
Hiç Yorum Yapılmamış!