Neyzen Süleyman ve Ulvi Erguner

  • admin
  • 270

Bu kitap Kudsi Erguner’in Ayrılık Çeşmesi kitabında olduğu gibi daha şahsî olarak kaleme alınmış, bir nevî biyografi kitabıdır. Neyzen Süleyman Erguner babası (Ulvi Erguner) ve dedesinin (Süleyman Erguner) hayatları ve müzisyen kişiliklerini bu kitapta geniş bir biçimde anlatmıştır. Her iki neyzenin yetiştirdiği talebeleri ve mûsıkîye katkılarını anlatmış ve pekçok fotoğraf ile belgeye kitabında yer vermiştir. Kitap bizlere sâdece iki neyzene dâir değil, o döneme dâir de pekçok bilgiyi aktarır. Dönemin ictimâî yapısı, insan ilişkileri, zevk ve duyuşu, âile ve mahâlle ilişkilerine kadar pekçok tahlili kitapta bulabiliriz. Süleyman Erguner’in özellile Özbekler Tekkesi ve tekkenin müdâvimleri hakkında verdiği bilgilerle bir dönemin san’at ve mûsıkî zevkini öğreniyor, tekke kültürü ve tekkelerin ‘’esas’’ işlevini bizzat orada bulunan bir insandan okuyoruz. Eski İstanbullu mûsıkî erbâbının gelenekselleştirmiş bir faaliyete vücût verdiklerine yine bu kitapta rastlamaktayız. Müzisyen olsun olmasın, mûsıkîye gönül vermiş kişilerin (ressam, şâir, edip, muâllim vb. toplumun her kesiminden insan) evlerinin kapılarını mûsıkî meşk etmek için açtıklarını ve bu faaliyetin haftada bir kere muhtelif kişilerin evlerinde tekrarlandığını görüyoruz. Bu faaliyet Türk Mûsıkîsi’nin kısır bir döngüde olduğu zamanlarda var olanın muhâfazası ve sürdürülmesi için çok elzem olmakla birlikte, bir nevî konservatuar hâlini alan o toplantıların geleceğin büyük bestekâr ve mûsıkîşinaslarının yetişmesinde çok büyük bir payı olduğunu anlamaktayız. Genel mânâda Ergunerler’i ve o dönemdeki müzisyenleri, müzik çevrelerini tanımak için bu kitabın okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Hazırlayan: Metin Göktuğ Özatelye

Yorum Yap / Oku

Ad Soyad Gerekli!
email Adresi Gerekli!
email Adresi Geçerli Değil!
yorum Gerekli!
Error sending message!
Hiç Yorum Yapılmamış!