Ney’in Sırrı

Edebiyatçı Beşir Ayvazoğlu’nun kaleminden çıkan bu kitap kendi ifâdesiyle de bir nevî deneme olup neyzenler silsilesini konu almaktadır. Kitap, giriş bölümlerinde Hazreti pîr Mevlânâ, Mevlevîlik, Mevlânâ’nın yaşadığı dönem ile siyasî mevzuular ve bu mevzuuların Mevlânâ ile olan ilintileri gibi konuları kısaca anlatmaktadır. Kitabın ilerleyen sayfalarında Aziz Dede, Emin Dede ve Halil Dikmen’e oldukça geniş bir yer verilmekle birlikte, Aziz Dede’nin Hocası olan; Şeyh Said Dede’nin talebisi Neyzen Sâlim Bey hakkında da bilgiler sunulmakta ve büyük neyzen Aziz Dede ile birlikte devam eden silsilenin başlangıcı ortaya konulmaktadır. Bu kitap bizim anladığımız ölçüde, bugün icrâ edilmekte olan ney tavrının (diğer bir ifâdeyle ‘’tekke tavrı’’) aslında Aziz Dede’den Emin Dede’ye, Emin Dede’den Ressam ve Neyzen Halil Dikmen’e aktarıldığını göstermektedir. (Aziz Dede’den Halil Dikmen’e kadar geçen zamanda gayettabiî pekçok kıymetli neyzen vardır. Temel olarak birkaç isimden bahsetmemizin sebebi hoca-öğrenci silsilesini kaynaklardan tespit ettiğimiz ölçüde basit olarak göstermektir). Günümüzde eski neyzenlerin icrâ ettikleri tavrı pek tabiî duymanın imkânı neredeyse yoktur. Bu duruma en büyük etken Halil Dikmen’in öğrencisi olan, neye tavır hususunda yeni bir soluk getiren; büyük oranda Mes’ûd Cemil Bey’den etkilenen Niyâzi Sayın’ın yaptığı değişiklik, yenilik ve eklemelerdir. (Arzu edenler Emin Dede’nin ve Halil Dikmen’in kayıtlarına Youtube’dan ulaşarak farkı mukâyese edebilirler. Not olarak ekleyelim; elimizde Emin Dede’ye âit yalnızca tek bir kayıt vardır. O da Sâdettin Kaynak’ın Hüzzâm makâmında okuduğu bir Durak olan ‘’Ey Habîb-i Kibriyâ’’ adlı eserde yaptığı taksîm ve esere refâkattir) Beşir Ayvazoğlu, kitapta sadece neyzenlerin hayatlarına yer vermemiş, aynı zamanda Ahmet Hamdi Tanpınar, Refik Halid Karay, Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı) gibi edebiyatçılarımızın romanlarındaki ney ve neyzen tasvirlerinden de yararlanarak ney sazının târih ve estetiğine elinden geldiğince ışık tutmaya çalışmıştır. Kitabın son bölümünde Dîvan Edebiyatı şairleri ve daha çağdaş sayılabilecek edebiyatçıların ve şâirlerin ney hakkındaki şiirlerine de yer vermiştir. Kitabın içerisinde neyzenlerin fotoğrafları, resimleri ve mekân fotoğrafları da vardır. Ney ve neyzenler hakkında bilgi, onların yaşantıları, hayata karşı bakış ve duruşları, mûsıkîye hizmetlerini öğrenmek isteyen kişilere bu kitabı okumalarını tavsiye ederiz.

Hazırlayan: Metin Göktuğ Özatelye

Neynevâ Ney Atölyesi

Hobyar Mah. Cağaloğlu Yokuşu Cad. 19-2 Çelehan

(Marmaray İstasyonu Valilik çıkışı karşısı

0505 661 0106

Dinle neyden kim hikâyet etmede Ayrılıklardan şikâyet etmede
— Hz. Mevlânâ

Tüm görseller ve bilgiler izin almak koşuluyla kullanılabilir.

www.neyneva.com

Mesaj yolla
Detaylar
Merhabalar. Neyneva Ney Atölyesine hoşgeldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim