Neyzen Kudsi Erguner’in tanıtımını yapacağımız iki kitabından biri olan ‘’Bir Neyzen, İki Derya’’, kitabın kapağından da görülebileceği üzere Şems ve Mevlânâ Hazretleri hakkında ve Mevlânâ’nın öğretisi çerçevesinde şekillenen İslâm Tasavvûfu’na dâir görüş ve izahatlara yer vermektedir. Kudsi Hoca, bu kitabı kaleme alırken bizim görebildiğimiz kadarıyla Kur’an ve Mesnevî kitaplarından yararlanarak bunlar üzerindeki bilgi ve birikiminin yardımıyla, Mesnevî, tasavvûf vb. hakkında çeşitli görüşleri ve fikirleri hafif sert bir üslûp ile tenkîde mâruz bırakarak ele almıştır. Kur’anî târihî ve tasavvûfî yapılan yanlışları, kaynak göstererek yermiş ve kendi düşüncelerini ifâdeye koymuştur. Ney ve mûsıkînin doğrudan konu edilmediği bu kitap, ömrünü bu konulara vakfetmiş bir insanın kaleminden okumak isteyen meraklılara tavsiye olunur.

Hazırlayan: Metin Göktuğ Özatelye

bir neyzen iki derya