NISFİYE NEYLER (Küçük neyler)

Nısfiye Neyler

Bolahenk nısfiye neyi de ilave edersek, bolahenk nısfiyeden daha küçük olan neylere verilen isimdir. Nısfiye kelime anlamı olarak da; yarısı, yarılama anlamına gelmektedir. Her büyük neyin tam yarısı o neyin nısfiyesi demektir. Akort olarak da nısfiye ney büyük olan neyin tam bir oktav tiz olan hali anlamına gelir.

büyükten küçüğe doğru sıralamak gerekirse;

  • Bolahenk nısfiye (Mi - E ) 50-52 cm arası
  • Davut Nısfiye (Fa yada Fa#) 45-49 cm arası 
  • Şah Nısfiye (Sol - G) 43-45 cm arası
  • Mansur Nısfiye (La - A) 37-39 cm arası
  • Kız Nısfiye (Si - B) 34-36 cm arası

Olarak sıralanabilir.

Neylerin uzunlukları kamış kalınlığına ve iç açkısının geniş ya da dar açılmasına göre değişebilmektedir. Çaplı bir kamıştan yapılmış olan neyin boyu - iç hacminin geniş olacağından dolayı- daha kısa olur, aynı şekilde kamış eğer ince ise neyin boyuda ona oranla birazcık uzun olacaktır. Aynı şekilde neyin iç açkısı dar açılmışsa neyin boyu kısa, iç açkı daha geniş yapılmışsa boy uzayacaktır.

Nısfiye neyler küçük oldukları için genellikte başparesiz olarak açılır ve üflenir, Bu neyleri üflemek düşünüldüğünden daha zordur. 

 

Nısfiye ney icra edilmiş bir eser

 

Nısfiye ney ile gam