Ney’e Dair Kitaplar

Ney’e Dâir Kitapların Tanıtımı

Mâlumunuzdur ki mûsıkî sahasında teknik ve nazarî unsurların var olmasıyla birlikte, mûsıkînin asıl temellerini oluşturan yüksek bir kültür ve mâneviyat da söz konusudur. İçinde bulunmaktan keyif aldığımız, Yahyâ Kemâl’in deyimiyle ‘’altın bir anahtarla ruh ufuklarını açan’’ Türk Mûsıkîsi, zengin ve aşılmasına imkân olmayan bir kültür ve bilgi hazînesine sâhiptir. Bu bilgi ve kültür hazînesinden istifâde etmek ve zevk duymak isteyenler, hiç şüphesiz, kendilerinden önce yaşamış; binbir türlü zahmet ve çileyle hizmet etmiş ve bu hizmetleri ile tecrübelerini kaleme almış olan üstadların yazdıklarını okumaya ve tetkik etmeye mecburdurlar. İşte, bu noktada, biz bihassa mûsıkîmizin en kadîm sazlarından biri olan ney hakkında yazılmış kitapların neler olduğuna işâret edip elimizden geldiği kadarıyla bu kitapların ihtivâ ettiği bilgilere değinerek sizlerin ufak da olsa istifâde edebileceği küçük bir internet kütüphânesi oluşturmayı düşündük. Bu mini kütüphânenin içinde yer alan kitap ve bu kitapların muhteviyâtına dâir hiçbir ekleme ve yorumumuzun söz konusu olmayacağını peşinen belirtir; maksadımızın, yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi mûsıkîmize ve dar anlamda ney sazına gönül veren kişilerin bu alandaki kültür ve mânevîyatı tespit etmeleri ve bunu öğrenerek içselleştirebilmeleri için kılavuz niteliği taşıyan kaynakları belirtmekten ibâret olduğunu söylemek isteriz. Bu yolla ney üflemeye gönül vermiş insanlar, kültürel alandaki bilgi dağarcıklarını geliştirecek, bu şuur ve vukûf ile üfledikleri ney ve sadâsında muhakkak daha farklı bir devri görüp duyabileceklerdir. Sitemiz vâsıtasıyla herkese görülebilir olacak bu mini kütüphâneden tüm gönül ehlinin istifâde etmesini arzu ve temennî ederiz.

neyzen-erguner

Neyzen Süleyman ve Ulvi Erguner

Bu kitap Kudsi Erguner’in Ayrılık Çeşmesi kitabında olduğu gibi daha şahsî olarak kaleme alınmış, bir nevî biyografi kitabıdır. Neyzen Süleyman Erguner babası (Ulvi Erguner) ve dedesinin (Süleyman Erguner) hayatları ve müzisyen kişiliklerini bu kitapta geniş bir biçimde anlatmıştır. Her iki…
ayrilik-cesmesi

Ayrılık Çeşmesi Bir Neyzenin Yolculuğu

Kudsi Erguner’in tanıtımını yaptığımız ikinci kitabında diğerinin aksine ney, neyzenler ve mûsıkî hakkında geniş bilgilere ulaşacak ve Erguner âilesine dâir bilgileri doğrudan birincil ağızdan okuyacaksınız. Kudsi Hoca, eğitim hayatı, Paris’e gittiği yılları, o dönemin müzik çevrelerini, mûsıkî ile ilgili yaptığı…
Neyzen Tevfik - Hilmi Yücebaş1

Neyzen Tevfîk

Bu yazı Neyzen Tevfîk’e dâir bir kitap tanıtımının ötesinde neredeyse hiç anlaşılmamış, anlaşıldıysa da yanlış anlaşılmış, hakkında pekçok gayriciddî yazının olduğu, ‘’sarhoş’’ ve ‘’meczûp’’ sıfatlarının dışında bir lafz ile anılmayan bir üstâdın hayatına dâir bilgiler sunacaktır. Neyzen’i şimdiye kadar 2…
birneyzen-ikiderya

Bir Neyzen, İki Derya

Neyzen Kudsi Erguner’in tanıtımını yapacağımız iki kitabından biri olan ‘’Bir Neyzen, İki Derya’’, kitabın kapağından da görülebileceği üzere Şems ve Mevlânâ Hazretleri hakkında ve Mevlânâ’nın öğretisi çerçevesinde şekillenen İslâm Tasavvûfu’na dâir görüş ve izahatlara yer vermektedir. Kudsi Hoca, bu kitabı…
halil-can

Eczacı, Yarbay, Nâyzen Halil Can

Bir tıp târihçisi olan Bedî Nûri Şehsuvaroğlu’nun yazdığı Halil Can kitabı, merhûm neyzen Halil Can’ın ölümüden sonra onun azîz ve muhterem hatırası için kaleme alınmış; bir nevî onun rûhuna takdîm edilmiş mânevî bir hediye mâhiyetindedir. Kitabı okuyanlar çok net bir…
nay-ufleme-metodu

Üstat Hayri Tümer’in Nay Üfleme Metodu

T.C. Kültür Bakanlığı’ndan çıkan ve Feyzi Halıcı’nın hazırladığı bu kitap, yaklaşık olarak 60 sayfadan oluşan, Feyzi Halıcı’nın hatıralarını, Hayri Tümer’in verdiği bilgileri ve kimi şâirlerin ney ile ilgili şiirlerini içeren bir kitaptır. Kitabın temel konusu Neyzen Hayri Tümer’in en basit…
neyin-sirri

Ney’in Sırrı

Edebiyatçı Beşir Ayvazoğlu’nun kaleminden çıkan bu kitap kendi ifâdesiyle de bir nevî deneme olup neyzenler silsilesini konu almaktadır. Kitap, giriş bölümlerinde Hazreti pîr Mevlânâ, Mevlevîlik, Mevlânâ’nın yaşadığı dönem ile siyasî mevzuular ve bu mevzuuların Mevlânâ ile olan ilintileri gibi konuları…

Neynevâ Ney Atölyesi

Hobyar Mah. Cağaloğlu Yokuşu Cad. 19-2 Çelehan

(Marmaray İstasyonu Valilik çıkışı karşısı

0505 661 0106

Dinle neyden kim hikâyet etmede Ayrılıklardan şikâyet etmede
— Hz. Mevlânâ

Tüm görseller ve bilgiler izin almak koşuluyla kullanılabilir.

www.neyneva.com

Mesaj yolla
Detaylar
Merhabalar. Neyneva Ney Atölyesine hoşgeldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim