MÜSTAHSEN NEY

Uzunluğu

60-63 cm

Neylerin uzunlukları kamış kalınlığına ve iç açkısının geniş ya da dar açılmasına göre değişebilmektedir. Çaplı bir kamıştan yapılmış olan neyin boyu - iç hacminin geniş olacağından dolayı- daha kısa olur, aynı şekilde kamış eğer ince ise neyin boyuda ona oranla birazcık uzun olacaktır. Aynı şekilde neyin iç açkısı dar açılmışsa neyin boyu kısa, iç açkı daha geniş yapılmışsa boy uzayacaktır.

NOT: Müstahsen ney orta boya yakın uzunluktaki kısa neylerdendir. Neye yeni başlayacak kısa boylu kişilere ve çocuklara bu neyle başlamaları tavsiye edilebilir. 

Karar Sesi

Do# - C#

Karar sesi olarak, normal üfleme pozisyonundaki La sesi yani neyin alttan bir perde açık haldeki çıkan ses esas alınmaktadır.

 

Müstahsen ney icra edilmiş bir eser

 

Müstahsen ney ile gam