MABEYN NEYLER (Ara Sesler)

Mabeyn Neyler

Ana seslerin aralarında kalan bemol ve diyezlere denk gelen akorttaki neylerdir.

büyükten küçüğe doğru sıralamak gerekirse;

  • Davut - Şah mabeyni (Fa# F#) 89-91 cm arası
  • Şah - Mansur mabeyni (Sol#  G# yada la A bemol) 80-83 cm arası 
  • Kız Mansur mâbeyni (Si b - Bb) 73-75 cm arası

Olarak sıralanabilir.

Neylerin uzunlukları kamış kalınlığına ve iç açkısının geniş ya da dar açılmasına göre değişebilmektedir. Çaplı bir kamıştan yapılmış olan neyin boyu - iç hacminin geniş olacağından dolayı- daha kısa olur, aynı şekilde kamış eğer ince ise neyin boyuda ona oranla birazcık uzun olacaktır. Aynı şekilde neyin iç açkısı dar açılmışsa neyin boyu kısa, iç açkı daha geniş yapılmışsa boy uzayacaktır.

 

Mabeyn ney icra edilmiş bir eser

 

Mabeyn ney ile gam